रविवार, ३ ऑक्टोबर, २०१०

म्हजी भटकंती -भाग -१

 कामाच्या रामरगाड्यान स्वताकडेन लक्ष दिवपाक वेळच नाशिल्लो....तो भोंवंडेर वचपाक कसलो मेळटा!!! सगळी घरची बोवाळ घालताली म्हज्या नावान "प्रीमो ,बाय यो गो...सगळी जणा या......" शेवट ऑगस्टाच्या ८ तारखेर म्हुर्त मेळ्ळो आनी आमी आदल्या आयतारा पिक्निकेचो प्लॅन केलो...चोर्ला घाटार वचपाचे थारायलें.....आम्च्या घरांतली २७ लोक येवपी आशिल्ले..... पुण ऐन त्या वेळार बर्याच जणानी टांग मारली आनी आमी १९ जणां गेलीं....
चोर्ला घाटार वचपाचे कारण म्हळ्यार ..आम्च्या घरालागसराचे ठिकाण, सुंदर निसर्ग्,आनी आमचें गोंय भोवपाची उमेद......
आमी गेली खरीं पुण नशीब इतले बरें नाशिल्लें....त्याच सुमाराक आंबोली घाटान दरडी पडिल्यान सगलो लोक हांगाच आयिल्लो...सोरो, प्लास्टिकां शी!!! आसूं ह्या विषयाचेर परत बरयतां केन्नाय तरी....आत्ता मूड स्पॉइल करना..
तर आमी बर्याच सकाळी भायर सरलीं आनी साखळी बस थाम्यार एकठाय मेळलीं......थंयच्यान मठ-पर्यें हांगच्यान आमच्या आज्जी आनी काकाक कलेक्ट केलें आनि त्याच वाटेन फुडे सरलीं.....वाटेक पयलें ठिकाण मेळले तें म्हळ्यार हणजुणा धरण....पुण तें परतताना पळोवचें अशे थारावुन आमी फुडे गेलीं... आता पावसानुय आपली हजेरी लयिल्ली....आनी धुकें, पावसाची रिपरिप, हाणी आदीच रम्य आशील्ल्या त्या चोर्ला घाटावेल्या वातावरणाक आनिकुच रम्य केलें ...आमी भुरगीं गाडी बर्याच कडे थामयत सृष्टीसौंदर्याचो नियाळ घेयत फोटो घेवपाक लागलीं ...पुण फोट्वान धुकेंच धुकें.....टायम कितलो? १२ वरांचो पार.....ह्या वेळार इतलें धुकें अजापुच एकेक.......मागीर म्हळें आसूं मागीर काड्चे फोटो...म्हणुन हांगा थंय भोवत भोवत ...आस्पासचे जलप्रपात- धब्धबे पळयत फुडे सरलीं ....पुराय घाटान दुतर्फा ल्हान ल्हान धबधबे आशिल्ले आनी लोक थंय न्हातालो.......आमकां सुर्ल ह्या गावांतल्या मुख्य धबधब्यार वचचे आशिल्ले......हें गांव गोंयच्या सत्तरी तालुक्यान , आणि गोवा- कर्नाटक सीमेर, सह्याद्रिच्या कुशीन वसलां....
कांय खिणचित्रां.....


कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा