शुक्रवार, ३० मार्च, २०१२

नव्या वर्साच्या पयल्या किरणा..

नव्या वर्साच्या पयल्या किरणा..
मागता तुका एकुच मागणे
तुज्या आंगच्या रंगावरी
सोबीत जांवचे सगळ्यांचे "जगणे"

सगळ्यांची मती शुद्ध जावची
म्हज्या भुयेची कीर्ती दिगंतरान जावची
आवयची म्हज्या पोखरण थामची
पाचव्या शालवान आवय म्हजी हासची.

आयज जाता त्या फायद्याखातीर , फुडार इबाडु नजो
गोंयकारा तुज्या पावला-पावलार पेरलेलो आसा उजो.
सारके येंवजुन फुडाराचे, आयज पावल उखल
आयच्या तुज्या निर्णयान पिडग्यांचो सत्यानाश नासो.
--प्रीमो